Skip Navigation
Skip to Content
Skip Navigation
Skip to Content

Code of Conduct (Slovakian)

Naše vzájomné záväzky

 

- Celosvetová rozmanitosť a príležitosť

 

- Rešpektovanie iných

 

- Bezpečné, zdravé a chránené pracoviská

 

- Užívanie alkoholu a narkotík

 

- Ochrana súkromia zamestnanca

 

- Naše vzájomné záväzky – otázky a odpovede

Naše záväzky na trhu

 

- Ochrana súkromia a bezpečnosť dát zákazníka

 

- Konflikt záujmov

 

- Príležitosti podniku

 

- Osobné vzťahy

 

- Externé aktivity

 

- Dary a pohostenie

 

- Dary a pohostenie pre úradníkov verejnej správy, zamestnancov alebo zástupcov

 

- Vzťahy s našimi obchodnými partnermi

 

- Rôznorodosť dodávateľov

 

- Poctivé konanie

 

- Protimonopolné zákony a čestná hospodárska súťaž

 

- Informácie o hospodárskej súťaži

 

- Naše záväzky na trhu – otázky a odpovede

Naše záväzky voči našim akcionárom

 

- Finančné výkazníctvo

 

- Presná obchodná evidencia

 

- Správa evidencie

 

- Ochrana zdrojov a prostriedkov skupiny AIG

 

- Hmotný majetok

 

- Osobná bezpečnosť

 

- Duševné vlastníctvo

 

- inančné prostriedky

 

- Systémy informačnej techniky

 

- Naše záväzky voči našim akcionárom – otázky a odpovede

Naše záväzky ako právnického subjektu

 

- Udržateľnosť

 

- Príspevky na dobročinnosť

 

- Politické aktivity

 

- Obchodovanie s cennými papiermi

 

- Prevencia prania špinavých peňazí

 

- Zákony o hospodárskych sankciách, zákaze bojkotu a o kontrole exportu

 

- Komunikácia s verejnosťou

 

- Komunikácia s regulačnými orgánmi a inými úradníkmi štátnej správy

 

- Sociálne médiá

 

- Obchodné vzťahy s vládou

 

- Boj proti korupcii a úplatkárstvu

 

- Naše záväzky ako právnického subjektu – otázky a odpovede